Assessorament Jurídic en Prevenció de Riscos Penals i Defensa Processal

Assessorament i implantació a empreses i institucions d’un model de prevenció de delictes a través d’un programa de Compliance Penal

  • Disseny de l’òrgan intern
   de supervisió i control.
 • Formació en el model
  de prevenció.
  • Identificació i elaboració d’un mapa de riscos penals.
 • Auditoria i revisió dels controls existents i implantació de protocols per la detecció dels riscos.
  • Elaboració i implementació del codi de conducta.
 • Disseny de l’estructura organitzativa del canal ètic
  i gestió de denúncies (Whistleblowing).
  • Auditories de seguiment.
 • Due Diligence.

Tel: 93 11 55 111  |  Móvil: 67 22 12345  |  Fax: 93 766 06 52

Calella  |  Barcelona  |  Madrid  |  Mataró  |  Sabadell  |  Vic

tarinas@tarinas.com | www.tarinas.com